telegram
telegram
telegram
telegram
telegram
telegram
telegram

کنسرت آنپلاگد پاپ توسط سیروان خسروی

کنسرت آنپلاگد پاپ توسط سیروان خسروی

کنسرت پاپ سیروان خسروی

کنسرت آنپلاگد پاپ توسط سیروان خسروی

 به گزارش روبیکس موزیک سیروان خسروی در روز شنبه، بیست و هشتم شهریور ماه ۱۳۹۴ برای نخستین بار در ایران تحت حمایت کمپانی «اکس بلک» کنسرت آنپلاگد برگزار می کند.
telegram

گزارش تصویری کنسرت سیروان خسروی

گزارش تصویری کنسرت سیروان خسروی

 گزارش تصویری کنسرت سیروان خسروی در شهر ساری

گزارش تصویری کنسرت سیروان خسروی

به گزارش روبیکس موزیک سیروان خسروی خواننده آلبوم «جاده رویاها» در روز های دوازدهم و سیزدهم شهریور ماه ۱۳۹۴ به همراه ارکستر خود در ساری روی صحنه رفت.
telegram
1 2