بزرگداشت روح الله خالقی برگزار می‌شود

بزرگداشت روح الله خالقی برگزار می‌شود

بزرگداشت روح الله خالقی

بزرگداشت روح الله خالقی برگزار می‌شود

گروه موسیقی «همنوازان فاخته» کنسرتی برای بزرگداشت «روح الله خالقی» استاد فقید موسیقی ایران برگزار خواهد کرد.

دانلود همین فایل از طریق تلگرام