برگزاری جشنواره موسیقی فجر

برگزاری جشنواره موسیقی فجر

جشنواره موسیقی فجر

برگزاری جشنواره موسیقی فجر

سرپرست دفتر موسیقی وزارت ارشاد در حاشیه برگزاری نهمین جشنواره موسیقی جوان با حضور در جمع خبرنگاران به ابهامات و حاشیه های اخیر موسیقی کشور طی روزهای اخیر پاسخ داد.

دانلود همین فایل از طریق تلگرام